Strona główna

Tysiące przeróżnych substancji chemicznych znajduje się w naszym otoczeniu. Tworzą one podstawowe składniki wszystkiego, co znajduje się na Ziemi w formie ożywionej i nieożywionej. Substancje chemiczne tworzą nasze organizmy, wszystko, co jemy i to, co nas otacza. Jednakże czasami ich stężenie staje się szkodliwe lub wręcz zagrażające dla zdrowia i życia. Zagrożenia najczęściej zależy od dawki, czyli stężenia substancji oraz sposobu i czasu ekspozycji na ich działanie. Dwutlenek węgla, jest często efektem ubocznym ogrzewania wody, czy pomieszczeń, niemniej kiedy jesteśmy narażeni na jego wdychanie w dużej ilości stanowi on poważne zagrożenie dla naszego życia. Palenie papierosów jest zagrażające nie tylko dla palaczy, ale również dla biernych palaczy, którymi bardzo często są dzieci. Dzięki detergentom żyjemy w czystym otoczeniu, niemniej ich spożycie grozi naszemu zdrowiu lub życiu. Alkohol jest częstym towarzyszem spotkań osób dorosłych, dla dzieci może być jednak bardzo szkodliwy.

Szczególnie narażone na niepożądane działanie przeróżnych otaczających nas substancji chemicznych są dzieci. Fakt, że ich organizmy dopiero się rozwijają, sprawia, że są one narażone na wyjątkowo destrukcyjne skutki nieprawidłowego obchodzenia się z zagrażającymi ich zdrowiu substancjami. Uświadamiamy sobie ten problem najbardziej, kiedy media donoszą o nieodwracalnych dla zdrowia skutkach wypicia przez dziecko w supermarkecie jakiegoś środka chemicznego (detergentu, pestycydu), zatruciu gazem z piecyka ogrzewającego wodę, zjedzeniu tabletek, które przypominają cukierki lub wypiciu przez dziecko ogromnej dawki alkoholu. Mało znane, nawet wśród dorosłych, jest również szkodliwe dla zdrowia bierne palenie.

Celem programu safety4kids, któremu poświęcona jest niniejsza strona, jest zwiększenie wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie rozpoznawania zagrożeń w otoczeniu oraz radzenia sobie z nimi. Program jest efektem współpracy doświadczonego zespołu toksykologów, psychologów oraz pedagogów z krajów o różnym stopniu stosowanej prewencji wobec zagrożeń tego rodzaju.

CODE: lukaszpater.com DESIGN / ILLUSTRATED: nioska.com